Ekstraordinær generalforsamling 15/6 2019

Der indkaldes til ekstraordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamlingen holdes i Birkehuset lørdag den 15. juni 2019, kl. 10:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Anden afstemning om ændring af ordlyden i vedtægternes § 4.
Nuværende:
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte fællesregulativ.
Ny ordlyd:
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte Regulativ for Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
4. Eventuelt

Ved den første afstemning – på den ordinære generalforsamling den 11. maj, var der 68 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter). Her blev forslaget vedtaget med 57 stemmer for, 10 stemmer imod og en blank.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes at vare 15 – 20 minutter, hvorfor der kun vil blive serveret drikkevarer i form af sodavand.

Forslag til nyt Regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

,