Generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamlingen holdes i Birkehuset – lørdag den 11. maj 2019, kl. 10:00

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.De reviderede regnskaber for 2018 forelægges til godkendelse
4.Budget for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse
5.Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår udarbejdelse af nyt regulativ gældende for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk, se bilag A og B
6.Valg af medlemmer og suppleanter til den nye bestyrelse
Harald Asschenfeldt (modtager genvalg)
Charlotte Aaen (modtager genvalg)
Aage E. Nielsen træder ud af bestyrelsen
Der skal vælges en til bestyrelsen
1. Suppleant Henrik Deichmann (modtager genvalg)
Der skal vælges en suppleant
7.Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
8.Eventuelt

Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening
Generalforsamlingen holdes i Birkehuset – lørdag den 11. maj 2019, 15 minutter efter afslutningen af generalforsamlingen i Vandværket

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.De reviderede regnskaber for 2018 forelægges til godkendelse
4.Budget for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse
5.Behandling af indkomne forslag
6.Valg af medlemmer og suppleanter til den nye bestyrelse
Harald Asschenfeldt (modtager genvalg)
Charlotte Aaen (modtager genvalg)
Aage E. Nielsen træder ud af bestyrelsen
Der skal vælges en til bestyrelsen
1. Suppleant Henrik Deichmann (modtager genvalg)
Der skal vælges en suppleant
7.Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant
8.Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bilag A: Baggrund for nyt Regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a

Bilag B: Forslag til nyt Regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a_

Regnskab vandværk 2018

Regnskab grund 2018

Takstblad vandværk 2020