Grundejerforeningen

På ekstraordinær generalforsamling den 13. januar 2018 blev Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S delt i to:

  • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. og
  • Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Grundejerforeningen er derfor nu en selvstændig forening med egne vedtægter og regnskab. For at sikre kontinuitet, fortsætter den ”gamle” bestyrelse frem til den ordinære generalforsamling som afholdes den 19. maj 2018.

Her på hjemmesiden vil du stadig finde nyttige oplysninger om både Grundejerforeningen og Vandværket.

Nyttige links:

Hegnssynsloven, naboforhold m.m.

Sommerhus som helårsbeboelse: reglerne i Syddjurs Kommune