Grundejerforeningen

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Grundejerforeningen og vandværket er én forening med én bestyrelse og fælles vedtægter.

Dog er regnskaberne for de to enheder adskilt i to selvstændige regnskaber.

På denne hjemmeside optræder de to enheder som “selvstændige”, men mange tekster vil gå igen under de to menupunkter.

På vores hjemmeside finder du nyttige oplysninger om Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening
& Vandværk I/S og links til nyttige sider.

Klik i menuen ovenfor på de emner, der har din særlige interesse.

Nyttige links:

Hegnssynsloven, naboforhold m.m.

Sommerhus som helårsbeboelse: reglerne i Syddjurs Kommune