Meld flytning

Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af flytning og ejerskifte.

Vandværket vil, efter modtagelse af henvendelsen, hurtigst muligt fremsende en flytteopgørelse, vedlagt en check eller et indbetalingskort.
Forbrugernummer er anført på aflæsningskortet og opkrævningerne.
  • Hvis du oplever problemer med valg af dato i kalenderen, så kan du manuelt indtaste datoen i feltet herunder (DD/MM/ÅÅÅÅ):
  • Ny Adresse:

  • Ny ejer/Lejer:

  • Kontonummer:

    Herunder kan du indtaste dit kontonr. (valgfrit), i tilfælde af at vi skal overføre en refusion.