Tag-arkiv | Meddelelser

Referater fra bestyrelsesmøder

Læs referater fra bestyrelsesmøder. Referat bestyrelsesmøde 10/2 2018

Read full story

Referat fra Generalforsamlinger

Læs referater fra generalforsamlinger: Referat ekstra ekstraordinær generalforsamling 13/1 2018 Referat ekstraordinær generalforsamling 16/12 2017 Referat generalforsamling 20.05.2017

Read full story

Vandmåler – indberetning

Så er der åbnet for indberetning af tallet på vandmåleren. Fastboende skal aflæse og indberette vandmålerens tal pr. 31.12.2012. Alle skal senest den 31.12.2012 aflæse […]

Read full story

Årsregnskaber

Årsregnskab Grundejerforeningen 2011 med budget 2012 Årsregnskab Vandværket 2011 med budget 2012

Read full story

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012 Formandens beretning 2012

Read full story

Regulativ for vandinstallationer i Syddjurs Kommune gældende fra januar 2010

Generelt vedrørende vandinstallationer: Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren inkl. målerbrønd. Vandmåleren stilles til rådighed af […]

Read full story