Tag-arkiv | Meddelelser

Referater fra bestyrelsesmøder

Læs referater fra bestyrelsesmøder: Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde vandværk 23/3-19 Referat Bestyrelsesmøde Vandværket 16/3-19 Referat Bestyrelsesmøde Vandværket 9-02-19 Referat Bestyrelsesmøde Vandværket 8-12-18 Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen 16/3-19 […]

Read full story

Referat fra Generalforsamlinger

Læs referater fra generalforsamlinger: Referat af generalforsamling i Vandværket 19/5-18 Referat af generalforsamling i Grundejerforening 19/5-18 Referat ekstra ekstraordinær generalforsamling 13/1 2018 Referat ekstraordinær generalforsamling […]

Read full story

Vandmåler – indberetning

Så er der åbnet for indberetning af tallet på vandmåleren. Fastboende skal aflæse og indberette vandmålerens tal pr. 31.12.2012. Alle skal senest den 31.12.2012 aflæse […]

Read full story

Årsregnskaber

Årsregnskab Grundejerforeningen 2011 med budget 2012 Årsregnskab Vandværket 2011 med budget 2012

Read full story

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012 Formandens beretning 2012

Read full story

Regulativ for vandinstallationer i Syddjurs Kommune gældende fra januar 2010

Generelt vedrørende vandinstallationer: Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren inkl. målerbrønd. Vandmåleren stilles til rådighed af […]

Read full story