Takstblade 2016

Nyt takstblad for vandværket.

Se det under fanen Takster.

Medlemskontingent til grundejerforeningen er uforandret.