Vandværket

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Grundejerforeningen og vandværket er én forening med én bestyrelse og fælles vedtægter.

Dog er regnskaberne for de to enheder adskilt i to selvstændige regnskaber.

På denne hjemmeside optræder de to enheder som “selvstændige”, men mange tekster vil gå igen under de to menupunkter.

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Oversigt over vandledningsnettet