Vandværket

På ekstraordinær generalforsamling den 13. januar 2018 blev Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S delt i to:

  • Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a. og
  • Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Vandværket er derfor nu et selvstændigt A.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar, det vil sige, at medlemmerne kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue). For at sikre kontinuitet, fortsætter den ”gamle” bestyrelse frem til den ordinære generalforsamling som afholdes den 19. maj 2018.

Her på hjemmesiden vil du stadig finde nyttige oplysninger om både Vandværket og Grundejerforeningen.

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune

Oversigt over ledningsnettet