Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Se de seneste analyseresultater for vandværk og ledningsnet på mitdrikkevand.dk.
De er delt op i Ebeltoftvej og Øksenmøllevej.

Se informationer om parametre og grafer for udviklingen i de analyser, der er indlagt i systemet.


pH-værdien
angiver vandets surhedsgrad : (surt : pH <7) – (neutral : pH = 7) – (basisk : pH >7) 

Hårdhed – total er interessant ved indstilling af opvaskemaskiner og vaskemaskiner
Betegnelse over total hårdhedsgrad : 0-4 = Meget blødt / 4-8 = Blødt / 8-12 = Middel hårdt / 12-18 = Temmelig hårdt / 18-30 = Hårdt / over 30 = Meget hårdt.