Fuglslev Grund & Vand

Ekstraordinær generalforsamling 15/6 2019
Der indkaldes til ekstraordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamlingen holdes i Birkehuset lørdag den 15. juni 2019, kl. 10:00
Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Valg af stemmetællere3. Anden afstemning om ændring af ordlyden i vedtægternes § 4.
Nuværende:Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte fællesregulativ.
Ny ordlyd:Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte Regulativ for Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
4. Eventuelt
Ved den første afstemning – på den ordinære generalforsamling den 11. maj, var der 68 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter). Her blev forslaget vedtaget med 57 stemmer for, 10 stemmer imod og en blank.Den ekstraordinære generalforsamling forventes at vare 15 – 20 minutter, hvorfor der kun vil blive serveret drikkevarer i form af sodavand.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974