Fuglslev Grund & Vand

Forside

Husk at checke vandinstallationerne med jævne mellemrum!


Kære medlemmer af Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

På trods af en galoperende inflation med prisstigninger, som vi sandsynligvis ikke har set toppen af endnu, har vandværkets bestyrelse besluttet IKKE at forhøje taksterne for 2023.
Den faste årlige afgift, målerbidraget og kubikmeter prisen forbliver altså den samme som i 2022.

Som allerede meddelt har analyser for tredje år i træk vist, at der ikke er fundet PFAS i vores boringer (se venligst vandkvalitet). Vi fortsætter, som altid, med at levere rent koldt drikkevand, der smager godt.

Vi ønsker en glædelig jul og et godt nytår

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Name: pumpehuset_nyt.jpg.


Den nemmeste måde at se om der skulle være vandspild, er at holde øje med måleren.
Foretag en aflæsning jævnligt.
Hvis der bruges vand, vises der løbende pile i den lille firkant i venstre side af måleren.Ved en evt. utæthed blinker der enten LEAK eller BRUST i displayet under tælleværket.
Er dette tilfældet - kontakt straks vandværket eller din vvs-installatør!


Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974