Fuglslev Grund & Vand

Forside


Årsopgørelse fra vandværk og grundejerforening Årsopgørelser for 2020 samt aconto opkrævning for 2021 udsendes i løbet af en uges tid. På opgørelsen finder I også forbrugernummer og adgangskode, som giver adgang til ”Min Side” her på hjemmesiden.

På den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 24. okt. 2020, blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle vedligeholde drænledningerne i området. Derfor vil aconto opkrævningen for 2021, foruden kontingent til grundejerforeningen på 250, - kr. også indeholde en post på 48, - kr. til dræn.

Der ligger ganske vist en ekstraordinær generalforsamling og venter – men den er ikke afholdt endnu – og vi kan ikke handle på formodninger (om at dræn-vedligehold bliver nedstemt).Såfremt den kommende ekstraordinære generalforsamling omstøder beslutningen om at vedligeholde dræn, vil det opkrævede beløb for dræn blive modregnet på årsopgørelsen for 2021.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsens afgørelse om ikke at tage nogen beslutninger om – eller påbegynde nogen form for drænarbejder før en ekstraordinær generalforsamling er blevet afholdt, står ved magt.Venlig hilsen

BestyrelsenVandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974