Fuglslev Grund & Vand

Forside

Husk at checke vandinstallationerne med jævne mellemrum!


Name: Billede1.png.
Name: Billede2.png.
Den nemmeste måde at se om der skulle være vandspild, er at holde øje med måleren.
Foretag en aflæsning jævnligt.
Hvis der bruges vand, vises der løbende pile i den lille firkant i venstre side af måleren, se billede.Ved en evt. utæthed blinker der enten LEAK eller BRUST i displayet under tælleværket.
Er dette tilfældet - kontakt straks vandværket eller din vvs-installatør!


Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974