Fuglslev Grund & Vand

Forside


Der indkaldes til
Ekstraordinær GENERALFORSAMLING i
Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening
lørdag den 28. august 2021
kl. 10:00
i Tirstrup Hallen

Mere end 10 % af grundejerforeningens medlemmer fremsatte i begyndelsen af december måned 2020 skriftligt forlangende til bestyrelsen, om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling vedrørende spørgsmålet om betaling af dræn.

På grund af COVID-19-pandemien blev den ekstraordinære generalforsamling udsat, og samtidig er alle beslutninger og/eller handlinger vedrørende dræn sat på standby indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes at blive meget kort idet der kun skal stemmes ja eller nej til to forslag. Derfor vil der ikke blive serveret hverken mad eller drikke.

Detaljeret dagsorden vil være at finde her på hjemmesiden den 28. juli 2021.

De udsatte ordinære
GENERALFORSAMLINGER
i Vandværk og Grundejerforening
afholdes lørdag den 23. oktober 2021
kl. 10:00
i Tirstrup Hallen.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingerne skal afgives til bestyrelsen senest den 1. september 2021

Detaljerede dagsordner vil være at finde her på hjemmesiden den 23. september 2021.

Som ved de foregående generalforsamlinger vil der blive serveret kaffe eller the og smørrebrød.

Venlig hilsen
BestyrelsenVandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974