Fuglslev Grund & Vand

Generalforsamling 2019
Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Vandværk A.m.b.a.
Generalforsamlingen holdes i Birkehuset – lørdag den 11. maj 2019, kl. 10:00Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år3. De reviderede regnskaber for 2018 forelægges til godkendelse4. Budget for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse5. Behandling af indkomne forslagBestyrelsen foreslår udarbejdelse af nyt regulativ gældende for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk, se bilag A og B6. Valg af medlemmer og suppleanter til den nye bestyrelseHarald Asschenfeldt (modtager genvalg)Charlotte Aaen (modtager genvalg)Aage E. Nielsen træder ud af bestyrelsenDer skal vælges en til bestyrelsen1. Suppleant Henrik Deichmann (modtager genvalg)Der skal vælges en suppleant7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant8. Eventuelt
Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev GrundejerforeningGeneralforsamlingen holdes i Birkehuset – lørdag den 11. maj 2019, 15 minutter efter afslutningen af generalforsamlingen i VandværketDagsorden:1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år3. De reviderede regnskaber for 2018 forelægges til godkendelse4. Budget for 2019 og 2020 forelægges til godkendelse5. Behandling af indkomne forslag6. Valg af medlemmer og suppleanter til den nye bestyrelseHarald Asschenfeldt (modtager genvalg)Charlotte Aaen (modtager genvalg)Aage E. Nielsen træder ud af bestyrelsenDer skal vælges en til bestyrelsen1. Suppleant Henrik Deichmann (modtager genvalg)Der skal vælges en suppleant7.Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant8. Eventuelt
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974