Image peter-fogden-461401-unsplash.jpg loading placeholder

Fuglslev Grund & Vand

Ingen chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet
Måske har du de sidste par måneder hørt om chlorothalonil-amidsulfonsyre i TV og i den øvrige presse.
Det er et pesticid, som ikke bør findes i drikkevandet - det gør det desværre nogle steder.
Men ikke i vores drikkevand.
pumpehuset_nytImage pumpehuset_nyt.jpg loading placeholder
Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark i perioden 1982-2000 til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.
Chlorothalonil-amidsulfonsyre har ikke hidtil været på listen over stoffer, som vi kontrollerer for på vandværket. Nyere forskning har dog rejst bekymring om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og skadeligt for vores arveanlæg.
Derfor har Miljøstyrelsen pålagt alle vandværker at få testet drikkevandet for stoffet.
Vi fik i maj måned 2019 analyseret vandet fra vores 3 boringer, og der blev ikke fundet Chlorothanonil-amidsulfonsyre i drikkevandet.
Vandværket ønsker alle vores forbrugerne en god sommer 2019
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974