Fuglslev Grund & Vand

Forside


Beslutninger/arbejder med dræn sættes på stand-by

På den ordinære generalforsamling, den 24. okt. 2020, blev det besluttet, at grundejerforeningen skulle vedligeholde drænledningerne i området.

Efter generalforsamlingen modtog bestyrelsen et stor antal henvendelser fra medlemmer som var - mildt sagt - utilfredse med den afgørelse der var truffet. Samtidig gav andre medlemmer udtryk for deres harme på Facebook. Nogle gik endda så langt, at de meldte sig ud af grundejerforeningen.

En gruppe på mere end 100 grundejere har meddelt bestyrelsen at de ønsker afholdt en ekstraordinær generalforsamling, ifølge vedtægternes paragraf 7. Man har samtidig fremsendt en dagsorden.

I en tid hvor der, på grund af covid19, opretholdes markant nedlukning af aktiviteter i Danmark, giver det ikke nogen mening at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Blandt andet fordi forsamlingsforbuddet på 10 personer er gældende indtil den 28. februar 2021.Der er ganske vist undtagelser, men bestyrelsen tror ikke på, at vi får samlet mange før corona situationen bedrer sig betydeligt.

Udsættelsen af den ekstraordinær generalforsamling er en klar overtrædelse af vedtægterne. Derfor har bestyrelsen besluttet, at alle beslutninger og/eller handlinger vedrørende dræn sættes på stand-by, indtil en ekstraordinær generalforsamling kan afholdes.

Der tages med andre ord ingen beslutninger eller påbegyndes nogen drænarbejder før efter en ekstraordinær generalforsamling er blevet afholdt.

Venlig hilsen

BestyrelsenVandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974