Fuglslev Grund & Vand

Forside


Forårets generalforsamlinger udsættes

På møde den 6. marts 2021 besluttede bestyrelsen at udsætte de kommende generalforsamlinger så længe Danmark kører på nødblus og restriktioner forhindrer, at generalforsamlinger kan gennemføres med fysisk fremmøde.

Det betyder at den ventende ekstraordinære generalforsamling i grundejerforeningen, og de ordinære generalforsamlinger i vandværk og grundejerforening – som normalt løber af stablen i maj måned – udsættes til covid-19 epidemiens restriktioner tillader, at vi kan afholde dem.

Vi er begyndt at overveje, om kommende generalforsamlinger kan være digitale. Generalforsamlingen er både vandværkets og grundejerforeningens øverste myndighed, og i vedtægterne er der fastsat regler for, hvordan generalforsamlingerne skal afholdes og hvilke tidsfrister, der skal overholdes.

Hvis generalforsamlingen skal afholdes digitalt, kræver det som udgangspunkt, at det enten fremgår af vedtægterne, eller at medlemmerne enstemmigt har besluttet det.Men en ny midlertidig bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar og ophæves igen 31. december i år, giver vandværkets bestyrelse mulighed for at beslutte om generalforsamlingen skal holdes digitalt i 2021.

Man kan næsten blive forpustet af at tænke på, at godt 900 medlemmer kobler sig på en digital generalforsamling. Der er mange overvejelser der skal gøres før der kan tages en beslutning som skaber tryghed, både hos bestyrelsen og hos deltagerne. En digital løsning skal som minimum sikre god lyd, skarp billedkvalitet, og indeholde et køsystem så, man kan være sikker på, at man kan komme til orde. Derudover skal det være muligt, at lave digitale afstemninger.

Venlig hilsen

BestyrelsenVandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974