Fuglslev Grund & Vand

Forside

Det nye regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk blev godkendt af byrådet i Syddjurs kommune den 17. december 2019.

Ordinære generalforsamlinger afholdes lørdag den 23. maj 2020 i Birkehuset.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker i god tid inden afholdelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 2. april.
Name: godkend regulativ.jpg.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974