Fuglslev Grund & Vand

Forside

Årets generalforsamlinger 2020 er udsat
Kære medlemmer af Øksenmølle-Fuglslev Vandværk og Grundejerforening.
Grundet den ekstraordinære situation vi oplever i øjeblikket, har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingerne - foreløbig på ubestemt tid.
Når regeringens forsamlingsforbud bliver ophævet – og det igen bliver praktisk mulig - vil vi melde en ny dato ud for hvornår vi kan afholde generalforsamling.
Ny dato for afholdelse generalforsamlinger vil blive annonceret her på siden.
EgernPosten
Igennem de sidste mange år, har vi med længsel og 2 gange om året, ventet på at EgernPosten skulle dukke op i vores postkasse. 1 gang om foråret og 1 gang om efteråret.
I og med at produktionsprisen på bladet er steget markant de sidste par år, og annonceindtægterne ikke har kunne dække dette, må vi erkende, at EgernPostens fremtid i nuværende form ikke er økonomisk forsvarlig.Referater, takster, regnskaber, vedtægter mv. bliver offentliggjort her på siden, det samme gælder for indkaldelser til generalforsamlinger.
Bestyrelsen har derfor besluttet at det skal være op til generalforsamlingen at beslutte om vi fortsat skal have en EgernPost, og i så fald i hvilken form?
EgernPosten kommer derfor på som punkt til dagsordenen, og I har derfor mulighed for, at få medindflydelse på hvilken form EgernPosten skal have fremadrettet, hvis vi stadig skal have en.
Bestyrelsen er positivt stemt over for en elektronisk version i form af en blog på hjemmesiden, men vil afvente drøftelsen på Generalforsamlingen, før den endelige form bliver bestemt.
I og med bestyrelsen vil afvente generalforsamlingens beslutning, vil der ikke blive udsendt en EgernPost før Generalforsamlingen.
Bestyrelsen ser frem til en god konstruktiv dialog.
Vandværket i skole
Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.
Vandguiden
Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører
Mit drikkevand
Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.
Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974