Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Grundejerforeningen

Velkommen til Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening.

Vi er næsten 1.000 grundejere, der er medlemmer af grundejerforeningen.
Grundejerforeningen varetager medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder at foranstalte vedligeholdelse af områdets private fællesveje.
Bestyrelsen drager omsorg for en god information til medlemmerne omkring forhold og tiltag i området.
Udover at bidrage til et godt nabo- og fællesskab er grundejerforeningens vigtigste opgave, at vedligeholde vores fællesveje og skiltningen i hele området.
Det koster 250 kr. årligt (2022) at være medlem af grundejerforeningen. Bemærk at grundejere, der ikke er medlemmer opkræves særskilt for vedligeholdelse af fællesvejene.

Husk og tjekke vandinstallationerne med jævne mellemrum.
Relevante links:
Grundejerforeningen: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242923