Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj i Tirstruphallens lokaler.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker via hjemmesiden eller via e-mail til det enkelte medlem.
Generalforsamling afholdes onsdag d. 8. maj 2024 kl. 19.00 i Birkehuset.
Dagsorden fremlægges når indkomne forslag er modtaget.
Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 2. april 2024
Name: kursus.jpg.
Husk og tjekke vandinstallationerne med jævne mellemrum.
Relevante links:
Grundejerforeningen: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242923