Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Info fra Renodjurs
Du kan finde dine tømningsordninger på: https://minside.renodjurs.dk/


Beskæring træer

Name: traer.png.
Langs en ejendom, som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning opstammet.
Det skal ske sådan, at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 5,0 meter og over fortove og rabatter på 2,8 meter.
Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.
Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.
Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden, hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for, at eventuel beplantning på arealet ikke bliver over 80 cm højt.


Affaldsregulativ (gældende fra 2023)

Hvert sommerhus får tre beholdere. To af beholderne har adskilte rum, så der er plads til forskellige typer af affald.

* En beholder til mad- og restaffald, der tømmes hver anden uge

* En beholder til glas, metal, plast og drikkekartoner, der tømmes 11 gange om året

* En beholder til papir, pap og tekstilaffald, der tømmes hver 8. uge

Sommerhusejere kan vælge at få beholderen til mad- og restaffald tømt hver 4. uge fra oktober til april. Man kan købe ugetømning af mad- og restaffald i sommermånederne.


Ekstra sække
Hvis du i perioder har mere affald end normalt, kan du købe en ekstra sæk. Prisen pr. sæk er 20 kr. og de dækker både sækken, indsamlingen og behandlingen af affaldet.

Sådan gør du Fyld affald i sækken, stil den tilsnørede ekstrasæk ved siden af din affaldsbeholder til restaffald - så tager skraldemanden den med næste gang, der hentes affald.
Vær opmærksom på, at skraldemanden kun medtager ekstrasække fra Reno Djurs påtrykt "RESTAFFALD,
EKSTRA".
Name: affald.png.
Vær opmærksom på, at skraldemanden kun medtager ekstrasække fra Reno Djurs påtrykt "RESTAFFALD, EKSTRA".
Ekstrasækken kan blandt andet købes hos følgende forhandlere:
- DanCenter Djursland, Vibæk Strandvej 12, 8400 Ebeltoft.
- Ebeltoft Feriehusudlejning, S. A. Jensen Vej 3, 8400 Ebeltoft
- Kvickly, Østeralle 16, 8400 Ebeltoft.
- Novasol/Dansommer, Vibæk Strandvej 8, 8400 Ebeltoft


Genbrugsstationer

Der er 9 genbrugsstationer i Reno Djurs' område. Uanset hvilken kommune på Djursland du bor i, kan du frit benytte dem alle. Det gælder også ejere og lejere i sommerhuse i området.
I vores lokalområde er de nærmeste:
- Ebeltoft Genbrugsstation
- Feldballe GenbrugsstationHer kan du få adgang uden for åbningstid - læs mere og tilmeld dig på her.
Name: genbrugsplads-kemikalier.jpg.
Husk og tjekke vandinstallationerne med jævne mellemrum.
Relevante links:
Grundejerforeningen: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242923