Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Vejene
Vedligeholdelse:
Private fællesveje – hvad siger vejreglerne?
Private fællesveje reguleres via lov om private fællesveje.
§ 15: Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en privat fællesvej skal vedligeholdes, så den er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Kommunalbestyrelsen kan samtidig træffe bestemmelse om den fremtidige vedligeholdelse af vejen.
Fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse kan reguleres i en vedtægt, og det vil være reguleret på den enkelte vej, hvem der har ret til at anvende vejen (vejret). Ofte reguleres forpligtelserne omkring den private fællesvej gennem en grundejerforening (som hos os).
Grundejerne har fælles vedligeholdelsespligt og istandsættelsespligt vedr. vejen, og skal også varetage snerydning. Der skal dog ikke foretages snerydning i sommerhusområder, med mindre det besluttes af kommunalbestyrelsen.

Hvem har pligt til vedligeholdelse?
Det er grundejerne omkring vejen som står for vedligeholdelsen.

Hvilke pligter har du?
Hvis du har andel i forpligtelserne overfor en privat fællesvej, har du bl.a. pligt til at:
* Holde vejen ren
* Fjerne ukrudt
* Fjerne udhængende grene eller fjerne træer - læs mere under Info fra Renodjurs

Kommunen har ingen pligter i forhold til vejen, hvis der er tale om en privat fællesvej. Man kan dog vælge at lave en aftale med kommunen eller et privat firma omkring vedligeholdelse og snerydning. Men trods denne aftale, er det stadig den enkelte grundejer som har det overordnede ansvar.
Grundejerforeningen har en aftale med en lokal entreprenør, der står for al vedligeholdelse af vejene i hele området.
Husk og tjekke vandinstallationerne med jævne mellemrum.
Relevante links:
Grundejerforeningen: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242923