Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Generalforsamling vandværk

Generalforsamling Øksenmølle-Fugslev Vandværk onsdag d. 8. maj 2024 kl. 18.00 i Birkehuset.
Dagsorden fremlægges når indkomne forslag er modtaget.
Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 2. april 2024

Vandværket i skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Vandguiden

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører

Mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.


Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974