Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Nyheder
Vandværket behandler da ikke persondata. Jo, vi gør! Har man registreret så meget som et navn eller en e-mailadresse, behandler man persondata. Derfor er vi omfattet af persondataforordningen. Persondata er alle oplysninger der kan føres tilbage til en bestemt person. Det er forbrugernes e-mailadresser, målernummer og købshistorik. Det er også de frivilliges CPR-numre, konto-oplysninger og privatadresser og vores samarbejdspartneres navne samt titler. For at kunne fungere som vandværk er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Du finder vores persondatapolitik under Vandværket / GPRS.

Nyt Regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk sendt til godkendelse På den ekstraordinære generalforsamling, den 15. juni 2019 blev udarbejdelsen af et nyt regulativ endeligt bekræftet og vedtaget. Bestyrelsen har den 10. september 2019 fremsendt det nye regulativ til godkendelse i Syddjurs Kommune. Samtidig med godkendelsen anmoder vi om udtrædelse af fællesregulativet.

Vandværkets filteranlæg er for lille
En gennemgang af vandværket har afsløret, at filteranlægget er underdimentioneret. Anlægget har en kapacitet på 5 m³/h. I spidsbelastningsperioder er der observeret en gennemstrømning på godt 12 m³/h.
Eller sagt på en anden måde, anlægget kan kun håndtere knap halvdelen af den vandmængde der i sommerperioden passerer igennem filteret. Der er desværre den krølle på historien, at et større filteranlæg kræver mere plads og derfor er en mindre udbygning af vandværket nødvendig. Der indhentes tilbud på udvidelse af filteranlægget samt tilbygning til vandværket. En samlet løsning vil blive forelagt næste generalforsamling i maj måned 2020.

Økonomi Grundejerforeningens regnskab udviser pr. 30.06.2019 et pænt overskud der svarer til budgettet. Vandværkets økonomi for samme periode er også tilfredsstillende, men på grund af investeringer i nye vandledninger og nyt sikkerhedshegn omkring vandværket på Ebeltoftvej, er resultatet mindre end i 2018. På grund af investeringer - budgetteret for 2020 - har vi fra Syddjurs Kommune fået krav om at hæve det faste bidrag til vandværket med kr. 150, fra næste år. Se Vandværket / Takster.

Hvor grusveje møder asfalt
Der opstår ofte huller og lunker, hvor grusvejene munder ud i Øksenmøllevej, Bækkevangen eller Møllebækvej. Begavede mennesker har belært os om, at såfremt asfalten føres to meter ind på grusvejen forsvinder problemet. Derfor et det besluttet at teste påstanden – nemlig ved Lærkevejs udmunding i Øksenmøllevej.
15. september 2019

Vandværket i skole

Skoleeleverne lærer om det lokale vand og vandværk. Vandværkets ambassadører for fremtidens vandforsyninger.

Vandguiden

Få mere viden. Vandguiden sætter fokus på samarbejdet mellem vandværker, producenter af grundvandet og leverandører

Mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk giver et aktuelt overblik over drikkevandets tilstand og udvikling. Prøv om du kan finde resultaterne for dit lokale vand.


Vandværket: Øksenmøllevej 9, 8400 Ebeltoft | Cvr: 39242974